Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PL

Witamy na Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PL

 1. Ogólne W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  Wszystko o forum, zasady, itp.

  1. Main Forum

   (3 Przegl?daj?cych)

   Main Forum Description

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 9 791
   • Postów: 9 850
 2. Pszczelarstwo W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Dzia? forum prac wykonywanych w sezonie Pszczelarskim

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Forum dotycz?ce sposobu hodowli pszczo?y miodnej.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 1
   • Postów: 1
  3. Forum jak si? rozmna?a pszczo?y, opieka nad nowo powsta?ymi rodzinkami pszczelimi

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  4. Temat ogólny forum Pszczelarstwa

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  5. Forum Pszczelarstwo w?drowne i zwi?zane z tym zagadnienia przewo?enie /przestawianie rodzin

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 3. Poradnik Pszczelarza W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Forum 12 miesi?cy - w pszczelarstwie. Pytania zadajemy tylko w istniej?cych tematach i merytorycznie dotycz?ce danych tematów.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Elementarz dla pocz?tkuj?cych, tu zadajemy pytania b?ahe dla specjalistów.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  3. Dzi? pytanie dzi? odpowied? Forum po?wi?cone na wszelakiego typu pytania zwi?zane z pszczelarstwem

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  4. Ksi??ka po?wi?cona tematyce hodowli pszczo?y miodnej. Ukazuj?ca aspekty i wizerunek hodowli pszczo?y miodnej!

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  5. Forum dzia? ten po?wi?cony jest na bie??ce prace i spostrze?enia na naszych pasiekach

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  6. Filmy i zdj?cia uczestników forum i nie tylko Zawarte komentarze w tematach pod filmami maj? za zadanie doskonalenie a nie ostr? krytyk?

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  7. Filmy o tematyce pszczelarskiej

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 4. Gospodarka w Ulu , K?odzie , Koszce, Barci W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Forum Gospodarka w ulach 1/2D, Wielkopolski, Ostrowskiej, Apipol i niskiej ramce

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Gospodarowanie w ulach le?akach i ulach kombinowanych

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  3. Pradawne Pszczelarstwo naturalna siedziba Pszczó?

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 5. Kontrolowany i Naturalny Dobór Matek Pszczelich W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Rozwój, ca?oroczna gospodarka, zimowola i inne

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Hodowcy Matek opinie, pogl?dy, relacje

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  3. nformacje dotycz?ce matek pszczelich, Adresy polecanych hodowców

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  4. Hodowla, zimowola, wymiany, poddawanie, unasienianie i inne

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  5. Wszystko na temat naturalnej i sztucznej inseminacji, zalet i wad selekcji

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  6. Zalety danych linii, wady i choroby matek pszczelich

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 6. Choroby i Szkodniki Pszczo?y Miodnej W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Forum po?wi?cone szkodnikom pszczo?y miodnej

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Forum po?wi?cony tematyce chorób pszczó?

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  3. ?rodki stosowane w lecznictwie pszczó? i zapobieganiu chorób pszczelich

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  4. Podstawowe zasady przepisów BHP stosowane w pracowniach pasiecznych

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  5. Informacje z zakresu Pszczelarstwa Ekologicznego - naturalnego !!!

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 7. U?ytkowanie Pszczo?y Miodnej W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Pozyskane produkty pszczele - opisy, charakterystyka, w?asne spostrze?enia

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Informacje o bazie po?ytkowej wykorzystywanej przez pszczo?y

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  3. Ro?linne ?ród?a nektaru, py?ku, spadzi oraz sk?adników kitu pszczelego

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  4. Dzia? po?wi?cony pszczelim produktom i zastosowaniu w naszym ?yciu

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  5. Co? dla Ducha i Dla Cia?a i ?eby nie pa?? z g?odu za ulem

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 8. Sprz?t i Narz?dzia Pszczelarskie W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Opisy, charakterystyka oraz komentarze dotycz?ce typów uli

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Zagadnienia budowy u?ytkowania dodatkowego osprz?tu do prowadzenia pasieki

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  3. Rysunki, zdj?cia, wymiary itp. sprz?tu pszczelarskiego

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  4. Dzia? po?wi?cony materia?om do budowy sprz?tu, uli, miodarek, ramek oraz maszyn itp.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 9. Pszczelarstwo Nasze Hobby W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Tu mo?na wstawia? albumy samemu je tworz?c

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  2. Temat po?wi?cony bli?szemu poznaniu si?, nawi?zaniu wi?zi pszczelarskiej

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  3. Podpatrzone tu i tam

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
  4. Pogaduchy o pszczo?ach i nie tylko, zapraszamy wszystkich mi?o?ników starej i nowej rzeczywisto?ci

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 10. Po Godzinach W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. B?d? tu przenoszone posty, tematy nie dotycz?ce merytorycznie pszczelarstwa, w skrajnych przypadkach b?d? usuwane posty niezgodne z Regulaminem

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 11. Og?oszenia W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Miejsce zamieszczania og?osze?: kupna, sprzeda?y. Administratorzy i Moderatorzy nie bior? odpowiedzialno?ci za wiarygodno?? tre?ci og?osze? i zawierane transakcje

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy
 12. ?mietnisko W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Tematy/posty zb?dne publicznie, k?ótnie, posty nie zwi?zane tematycznie z pszczelarstwem.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 0
   • Postów: 0

   Ostatni post / autor:

   Nigdy

Aktualnie na forum

U?ytkowników na forumU?ytkowników na forum

Aktualnie na forum jest 31 u?ytkownik(ów) online. 14 zalogowany(ch) oraz 17 niezalogowany(ch)

Najwi?cej aktywnych u?ytkowników (160) by?o 09-23-2018 o godz. 07:52.

 1. AldenMape,
 2. BrantTron,
 3. CharlesChavy,
 4. Davinkt,
 5. DerikCit,
 6. GalenBese,
 7. GlennUlcef,
 8. GordonNug,
 9. Jamesmouff,
 10. Jerodtox,
 11. KeganPata,
 12. Kevenmunc,
 13. Ridgemi,
 14. Stevenenaxy

Statystyki Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PLStatystyki Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PL

W?tków
9 792
Postów
9 851
U?ytkowników
4 898
Aktywnych u?ytkowników
119

Najnowszym u?ytkownikiem jest MattBurditt1

LegendaLegenda

Forum zawiera nieprzeczytane posty
Forum zawiera nieprzeczytane posty
Forum nie zawiera nieprzeczytanych postów
Forum nie zawiera nieprzeczytanych postów
Forum jest kategori?
Forum jest kategori?
Forum z przekierowaniem
Forum z przekierowaniem