Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PL

Witamy na Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PL

 1. Ogólne W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  Wszystko o forum, zasady, itp.

  1. Main Forum

   (2 Przegl?daj?cych)

   Main Forum Description

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 14 485
   • Postów: 20 098
 2. Pszczelarstwo W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Dzia? forum prac wykonywanych w sezonie Pszczelarskim

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 51
   • Postów: 64
  2. Forum dotycz?ce sposobu hodowli pszczo?y miodnej.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 56
   • Postów: 70
  3. Forum jak si? rozmna?a pszczo?y, opieka nad nowo powsta?ymi rodzinkami pszczelimi

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 49
   • Postów: 49
  4. Temat ogólny forum Pszczelarstwa

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 45
   • Postów: 47
  5. Forum Pszczelarstwo w?drowne i zwi?zane z tym zagadnienia przewo?enie /przestawianie rodzin

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 41
   • Postów: 41
 3. Poradnik Pszczelarza W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Forum 12 miesi?cy - w pszczelarstwie. Pytania zadajemy tylko w istniej?cych tematach i merytorycznie dotycz?ce danych tematów.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 39
   • Postów: 39
  2. Elementarz dla pocz?tkuj?cych, tu zadajemy pytania b?ahe dla specjalistów.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 45
   • Postów: 45
  3. Dzi? pytanie dzi? odpowied? Forum po?wi?cone na wszelakiego typu pytania zwi?zane z pszczelarstwem

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 1 537
   • Postów: 1 537
  4. Ksi??ka po?wi?cona tematyce hodowli pszczo?y miodnej. Ukazuj?ca aspekty i wizerunek hodowli pszczo?y miodnej!

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 54
   • Postów: 54
  5. Forum dzia? ten po?wi?cony jest na bie??ce prace i spostrze?enia na naszych pasiekach

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 39
   • Postów: 39
  6. Filmy i zdj?cia uczestników forum i nie tylko Zawarte komentarze w tematach pod filmami maj? za zadanie doskonalenie a nie ostr? krytyk?

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 38
   • Postów: 38
  7. Filmy o tematyce pszczelarskiej

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 38
   • Postów: 38
 4. Gospodarka w Ulu , K?odzie , Koszce, Barci W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Forum Gospodarka w ulach 1/2D, Wielkopolski, Ostrowskiej, Apipol i niskiej ramce

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 37
   • Postów: 37
  2. Gospodarowanie w ulach le?akach i ulach kombinowanych

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 42
   • Postów: 42
  3. Pradawne Pszczelarstwo naturalna siedziba Pszczó?

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 35
   • Postów: 36
 5. Kontrolowany i Naturalny Dobór Matek Pszczelich W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Rozwój, ca?oroczna gospodarka, zimowola i inne

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 29
   • Postów: 29
  2. Hodowcy Matek opinie, pogl?dy, relacje

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 48
   • Postów: 48
  3. nformacje dotycz?ce matek pszczelich, Adresy polecanych hodowców

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 33
   • Postów: 34
  4. Hodowla, zimowola, wymiany, poddawanie, unasienianie i inne

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 35
   • Postów: 36
  5. Wszystko na temat naturalnej i sztucznej inseminacji, zalet i wad selekcji

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 36
   • Postów: 36
  6. Zalety danych linii, wady i choroby matek pszczelich

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 34
   • Postów: 34
 6. Choroby i Szkodniki Pszczo?y Miodnej W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Forum po?wi?cone szkodnikom pszczo?y miodnej

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 43
   • Postów: 43
  2. Forum po?wi?cony tematyce chorób pszczó?

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 40
   • Postów: 40
  3. ?rodki stosowane w lecznictwie pszczó? i zapobieganiu chorób pszczelich

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 30
   • Postów: 31
  4. Podstawowe zasady przepisów BHP stosowane w pracowniach pasiecznych

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 40
   • Postów: 40
  5. Informacje z zakresu Pszczelarstwa Ekologicznego - naturalnego !!!

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 30
   • Postów: 30
 7. U?ytkowanie Pszczo?y Miodnej W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Pozyskane produkty pszczele - opisy, charakterystyka, w?asne spostrze?enia

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 30
   • Postów: 30
  2. Informacje o bazie po?ytkowej wykorzystywanej przez pszczo?y

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 49
   • Postów: 49
  3. Ro?linne ?ród?a nektaru, py?ku, spadzi oraz sk?adników kitu pszczelego

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 31
   • Postów: 32
  4. Dzia? po?wi?cony pszczelim produktom i zastosowaniu w naszym ?yciu

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 38
   • Postów: 38
  5. Co? dla Ducha i Dla Cia?a i ?eby nie pa?? z g?odu za ulem

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 31
   • Postów: 31
 8. Sprz?t i Narz?dzia Pszczelarskie W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Opisy, charakterystyka oraz komentarze dotycz?ce typów uli

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 38
   • Postów: 100
  2. Zagadnienia budowy u?ytkowania dodatkowego osprz?tu do prowadzenia pasieki

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 39
   • Postów: 41
  3. Rysunki, zdj?cia, wymiary itp. sprz?tu pszczelarskiego

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 21
   • Postów: 21
  4. Dzia? po?wi?cony materia?om do budowy sprz?tu, uli, miodarek, ramek oraz maszyn itp.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 18
   • Postów: 19
 9. Pszczelarstwo Nasze Hobby W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Tu mo?na wstawia? albumy samemu je tworz?c

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 30
   • Postów: 30
  2. Temat po?wi?cony bli?szemu poznaniu si?, nawi?zaniu wi?zi pszczelarskiej

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 24
   • Postów: 24
  3. Podpatrzone tu i tam

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 23
   • Postów: 23
  4. Pogaduchy o pszczo?ach i nie tylko, zapraszamy wszystkich mi?o?ników starej i nowej rzeczywisto?ci

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 7
   • Postów: 15
 10. Po Godzinach W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. B?d? tu przenoszone posty, tematy nie dotycz?ce merytorycznie pszczelarstwa, w skrajnych przypadkach b?d? usuwane posty niezgodne z Regulaminem

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 32
   • Postów: 44
 11. Og?oszenia W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Miejsce zamieszczania og?osze?: kupna, sprzeda?y. Administratorzy i Moderatorzy nie bior? odpowiedzialno?ci za wiarygodno?? tre?ci og?osze? i zawierane transakcje

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 56
   • Postów: 57
 12. ?mietnisko W?tków / Postów  Ostatni post / autor

  1. Tematy/posty zb?dne publicznie, k?ótnie, posty nie zwi?zane tematycznie z pszczelarstwem.

   Operacje:

   Statystyki forum:

   • W?tków: 42
   • Postów: 42

Aktualnie na forum

U?ytkowników na forumU?ytkowników na forum

Aktualnie na forum jest 10 u?ytkownik(ów) online. 2 zalogowany(ch) oraz 8 niezalogowany(ch)

Najwi?cej aktywnych u?ytkowników (171) by?o 01-18-2019 o godz. 16:46.

 1. GlennUlcef,
 2. Jamesmouff

Statystyki Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PLStatystyki Forum Gospodarstwa Pasiecznego Pszczelnik.PL

W?tków
17 538
Postów
23 271
U?ytkowników
5 591
Aktywnych u?ytkowników
481

Najnowszym u?ytkownikiem jest MozejEva

LegendaLegenda

Forum zawiera nieprzeczytane posty
Forum zawiera nieprzeczytane posty
Forum nie zawiera nieprzeczytanych postów
Forum nie zawiera nieprzeczytanych postów
Forum jest kategori?
Forum jest kategori?
Forum z przekierowaniem
Forum z przekierowaniem